Kleinschalige materiële hulp aan projecten in ontwikkelingslanden

Stichting DERDE HANDs

Giften

Met meer goederen en giften kan de stichting nog meer doen.

Daarom, als u vindt dat

 

 

-       mensen in ontwikkelingslanden ook op deze manier

         geholpen moeten worden

-          directe hulp op aanvraag één van de goede

         manieren is

-        het een goede zaak is om bruikbare goederen 

         beschikbaar te stellen

-        vernietiging van nog bruikbare goederen ongewenst

         is....

... steun dan

         Stichting DERDE HANDs

                  in haar werk!

U kunt uw giften overmaken op

rekeningnummer NL18INGB0004003371

t.n.v. Stichting Derde Hands, Apeldoorn

Stichting Derde Hands is een ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Voor nog meer informatie zie onderstaande links.

(onder bepaalde voorwaarden zijn giften

aftrekbaar van uw belastbaar inkomen)

Stichting Derde Hands, Apeldoorn

rekeningnummer NL18INGB0004003371

KvK reg.nr. 41.040.817

ANBI 8161.31.223


Aangesloten bij Mondial, het Apeldoornse platform voor ontwikkelingssamenwerking