Kleinschalige materiële hulp aan projecten in ontwikkelingslanden

Stichting DERDE HANDs

Doelstelling

Het doel van stichting Derde Hands is om in de ruimste zin van het woord kleinschalige, materiële hulp te bieden aan projecten in ontwikkelingslanden, ongeacht geloof of politieke overtuiging.

De stichting zamelt tweedehands, afgeschreven of overcomplete goederen in die nog goed bruikbaar zijn. Ze is tussenpersoon tussen gever en project.

Bijzonder nieuws:


Stichting Derde Hands vierde eindelijk in klein verband het 30 jarig bestaan (25 /4 1990 – 2020)


Wegens coronamaatregelen werd de viering al een paar keer  verplaatst en vond nu plaats op 7 oktober 2020.


Een extra verrassing kwam die 7e oktober voor onze secretaris, Marleen Turner. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Stichting Derde Hands in corona-tijd:


  • Openingsuren: iedere maandagmiddag tussen 2 en 4 uur en iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur.
  • We plaatsen buiten, onder de overkapping aan de Condorweg 5, onze rolcontainers voor uw overtollige goederen.
  • Mocht u hulp wensen bij het uitladen, dan treft u rechts van de ingang onze vrijwilligers. (Wij dragen een mondkapje etc.)
  • Mochten wij er onverhoopt niet zijn :  de rolcontainers staan wel buiten en worden na de gebruikelijke openingsuren door ons naar binnengehaald.


Komt U ons ook verrassen met:


  • Simpel tuingereedschap: harken, schoffels, spades, mestvorken etc. voor moestuinprojecten in Suriname, Congo en Soedan.
  • Handnaaimachines en electrische naaimachines. (na telefonisch overleg ook trapnaaimachines).
  • Gas-kooktoestellen; tafelmodel en gasfornuizen (na telefonisch overleg)  055 541 72 39


Er is meer dan ooit behoefte aan deze gebruiksartikelen. Ze betekenen brood op de plank en gezond eten in de pot en bescheiden verdiensten voor het verdere levensonderhoud.


 Volg ons ook via facebook,whatsapp.


(deze rubriek werd bijgewerkt: d.d. 23 oktober 2020)


 

Inleveren van goederen 
NU OP CONDORWEG 5, 7332 AC APELDOORN

We starten weer vanaf woensdag 2 september 2020

 

IEDERE MAANDAGMIDDAG VAN 14.00 - 16.00 UUR

IEDERE WOENSDAGOCHTEND VAN 10.00 - 12.00 UUR

(Niet in de maanden juli en augustus)


Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het  secretariaat.

Postadres:

Olieslagershorst 412

7328 NS Apeldoorn

telefoon  055 - 541 72 39

b.g.g.     055 - 541 49 75

e-mail     mail@derdehands.com

website   www.derdehands.com

Stichting Derde Hands, Apeldoorn

rekeningnummer NL18INGB0004003371

KvK reg.nr. 41.040.817

ANBI 8161.31.223


Aangesloten bij Mondial, het Apeldoornse platform voor ontwikkelingssamenwerking