Kleinschalige materiƫle hulp aan projecten in ontwikkelingslanden

Stichting DERDE HANDs

Doelstelling

Het doel van stichting Derde Hands is om in de ruimste zin van het woord kleinschalige, materiƫle hulp te bieden aan projecten in ontwikkelingslanden, ongeacht geloof of politieke overtuiging.

De stichting zamelt tweedehands, afgeschreven of overcomplete goederen in die nog goed bruikbaar zijn. Ze is tussenpersoon tussen gever en project.

CORONA LOCKDOWN

 

Derde Hands blijft tot nader order gesloten. Wij volgen de regels van de Overheid op het gebied van de corona bestrijding.

 

In deze weken is er geen inname van goederen. Er worden geen rolcontainers buiten opgesteld


NU OP CONDORWEG 5, 7332 AC APELDOORN


IEDERE MAANDAGMIDDAG VAN 14.00 - 16.00 UUR

IEDERE WOENSDAGOCHTEND VAN 10.00 - 12.00 UUR

(Niet in de maanden juli en augustus)


  • We plaatsen buiten, onder de overkapping aan de Condorweg 5, onze rolcontainers voor uw overtollige goederen.
  • Mocht u hulp wensen bij het uitladen, dan treft u rechts van de ingang onze vrijwilligers. (Wij dragen een mondkapje etc.)
  • Mochten wij er onverhoopt niet zijn : 

    de rolcontainers staan wel buiten en worden na de gebruikelijke openingsuren door ons naar binnengehaald

     


Inleveren van goederen 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het  secretariaat.

Postadres:

Olieslagershorst 412

7328 NS Apeldoorn

telefoon  055 - 541 72 39


e-mail     mail@derdehands.com

website   www.derdehands.com

Stichting Derde Hands, Apeldoorn

rekeningnummer NL18INGB0004003371

KvK reg.nr. 41.040.817

ANBI 8161.31.223


Aangesloten bij Mondial, het Apeldoornse platform voor ontwikkelingssamenwerking