Kleinschalige materiƫle hulp aan projecten in ontwikkelingslanden

Stichting DERDE HANDs

Doelstelling

Het doel van stichting Derde Hands is om in de ruimste zin van het woord kleinschalige, materiƫle hulp te bieden aan projecten in ontwikkelingslanden, ongeacht geloof of politieke overtuiging.

De stichting zamelt tweedehands, afgeschreven of overcomplete goederen in die nog goed bruikbaar zijn. Ze is tussenpersoon tussen gever en project.

EXTRA AANDACHT VOOR HULP AAN SURINAME

CORONA BRAK DAAR NU OOK UIT EN HULPMIDDELEN WERDEN AL AANGEVRAAGD

O.A. : MONDKAPJES EN BESCHERMENDE KLEDING/

HELPT U MEE?       zie ook: www.mondial-apeldoorn.nl


Mocht u liever FINANCIEEL DONEREN, zie dan onze pagina: GIFTEN. Een gift graag overmaken o.v.m. Suriname/Corona

 

Op 3 juni 2020 werden onze activiteiten weer voortgezet.


Hieronder vindt u onze openingstijden en onze corona-regeling:

Ons werk wordt door ons op gepaste afstand gedaan en

Uw overtollige goederen zijn weer zeer welkom en wel als volgt:

Wij plaatsen buiten (onder de overkapping) lege containers, waar u uw spullen in kan deponeren tijdens onze openingsuren

Op maandagmiddagen tussen 2 en 4 uur

Op woensdagochtenden tussen 10 en 12 uur

Vooralsnog vermijden wij hiermee zo veel mogelijk persoonlijk contact.

Blijf ons volgen, want wij begroeten u weer graag persoonlijk zodra het weer mogelijk is! 

 

Een hartelijke groet van bestuur en medewerkers van Derde Hands

 

Volg ons ook via facebook en whatsapp ( en via de lokale pers.)

Inleveren van goederen 
NU OP CONDORWEG 5, 7332 AC APELDOORN

We starten weer vanaf 3 juni 2020

 

IEDERE MAANDAGMIDDAG VAN 14.00 - 16.00 UUR

IEDERE WOENSDAGOCHTEND VAN 10.00 - 12.00 UUR

(Niet in de maanden juli en augustus)


Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het  secretariaat.

Postadres:

Olieslagershorst 412

7328 NS Apeldoorn

telefoon  055 - 541 72 39

b.g.g.     055 - 541 49 75

e-mail     mail@derdehands.com

website   www.derdehands.com

Stichting Derde Hands, Apeldoorn

rekeningnummer NL18INGB0004003371

KvK reg.nr. 41.040.817

ANBI 8161.31.223


Aangesloten bij Mondial, het Apeldoornse platform voor ontwikkelingssamenwerking