Kleinschalige materiĆ«le hulp aan projecten in ontwikkelingslanden

Stichting DERDE HANDs

Aanvragen/Requests

Goederen dienen altijd per brief of e-mail schriftelijk te worden aangevraagd. 


All requests for goods should be made in writing by letter or e-mail.

Voordat een aanvraag in behandeling genomen wordt, dient u duidelijk te maken hoe het transport van de goederen geregeld is.

De transportkosten van de goederen zijn altijd voor rekening van de aanvrager!

Uw aanvraag kunt u opsturen naar het secretariaat.


Please send your request to the address below.

Postadres:

Olieslagershorst 412

7328 NS Apeldoorn

telefoon  055 - 541 72 39

e-mail    mail@derdehands.com

website  www.derdehands.com

Stichting Derde Hands, Apeldoorn

rekeningnummer NL18INGB0004003371

KvK reg.nr. 41.040.817

ANBI 8161.31.223